Prestanak ugovora

7. 1. 2019

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-1572/16  od dana 05. 12. 2016. godine, zaključen sa  Obrtnička djelatnost Agencija za zastupanje u osiguranju "FAMILY", Busovača, ul. Tisovačka cesta 25, osnivača Hrvačić Pakiza, upisanim u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZFL 478, prestaje.

 

Share on Google+