Prestanak ugovora

14. 11. 2018

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-16095/16  od dana 11. 11. 2016. godine, zaključen sa Agencijom za zastupanje u osiguranju „VAŠ SAVJETNIK ZA OSIGURANJE“, ul. Džemala Bijedića  br. 16, Sarajevo, osnivača Marušić Senada, upisanim u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZFL 533, prestaje.

 

Share on Google+