Prestanak ugovora

4. 10. 2018

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-12777/16  od dana 19. 09. 2016. godine, zaključen sa Agencijom za zastupanje u osiguranju SAFE AGENT Sarajevo, ul. Mis Irbina br. 18a, osnivača Sejfe Ušanovića upisanim u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZFL 522, i  Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-13712/16 od dana 04. 10. 2016. godine, zaključen sa TUATEMPUS d.o.o. za zastupanje u osiguranju Kiseljak, ul. Bana Josipa Jelačića br.49, upisanim u Registar društva za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZD 65, prestaju.

Share on Google+