Dobit Grupe Triglav iznad planirane, na poslovanje su utjecale više štete

6. 3. 2018

Godinu 2017. obilježile su strateške aktivnosti

 

 

Poslovanje Grupe Triglav je bilo dobro u protekloj godini i u skladu sa zacrtanim strateškim usmjerenjima navodi prva informacija o poslovanju za 2017. godinu, koju je na osnovu nerevidiranih podataka objavila Grupa. Dobit prije oporezivanja je iznosila 84,4 miliona eura, što je iznad planiranog (između 70 i 80 miliona eura). Grupa je već treću godinu zaredom ostvarila rast premija i to ovaj puta od 7 % te je tako fakturisala milijardu eura bruto premija osiguranja i suosiguranja (što je više od planiranih 930 miliona eura). Na poslovanje Grupe Triglav u 2017. godini utjecali su vanredni vremenski događaji, koji su uzrokovali štete u iznosu od 33,5 miliona eura, što je za 59 % iznad prosjeka posljednjih pet godina. Grupa Triglav je nepovoljne štetne događaje uspješno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova. Prinos od investicija se smanjio, ali manje no što se očekivalo. Kombinovani količnik Grupe Triglav ostao je na povoljnom nivou od 93,9 %. U 2017. godini obje agencije za kreditni rejting S&P Global Ratings i A.M. Best ponovo su Grupi Triglav dale visoke kreditne rejtinge »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu.

 

Dobit Grupe iznad planirane. Grupa Triglav je prema nerevidiranim podacima ostvarila 84,4, miliona eura dobiti prije oporezivanja, a planirano je bilo između 70 i 80 miliona eura. Matično društvo je 2017. godinu završilo s dobiti prije oporezivanja u visini od 73,8 miliona eura. Profitabilnost kapitala Grupe Triglav iznosila je 9,3 %, a matičnog društva 11,0 %.

 

Utjecaj vanrednih vremenskih događaja. U globalnim okvirima godinu 2017. karakterizovali su katastrofalni štetni događaji. Grupi Triglav su nevremena s olujama i gradom, mraz, orkan Irma, poplave i olujni vjetar prouzrokovali štete u visini od 33,5 miliona eura, što je 59 % iznad prosjeka Grupe u posljednjih pet godina (22 % iznad desetogodišnjeg prosjeka). Fakturisani bruto iznosi šteta bili su 6 % viši no godinu prije, što je dovelo do smanjenja količnika šteta za dva odstotna boda. Grupa Triglav je nepovoljni učinak štetnih događanja uspješno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova, a utjecali su i prinosi od investicija, koji su manje pali od očekivanog.

 

Zajednička premija dosegla 1 milijardu eura. Već treću godinu zaredom Grupa Triglav je ostvarila rast premija, koji je u 2015. i 2016. godini iznosio 3%, odnosno 2 %, a prošle godine čak 7 %. Fakturisana bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja prema nerevidovanim podacima iznosila je u 2017. godini 1 milijardu eura, a planirano je bilo oko 930 miliona eura. Rast premija ostvaren je u sve tri premijske grupe. Kod osiguranja imovine, koje predstavlja najveću grupu premija, rast je iznosio 7 %. Grupa Triglav je realizovala visok 13 % rast premije kod zdravstvenih osiguranja, dok je kod premija životnih osiguranja usprkos visokog doživljenja polica osiguranja rast iznosio 3 %.

 

¹Objava sadrži informacije o poslovanju Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav u 2017. godini na osnovu nerevidiranih podataka

 

Poslovanje na pojedinim tržištima. Grupa Triglav je u 2017. godini poslovala u povoljnjijem makroekonomskom okruženju i to kako u Sloveniji tako i u regionu. To je dovelo do vidljivog oporavka osiguravajućih tržišta Grupe Triglav u regionu, ali prilike su još uvijek zahtjevne zbog zaoštrene konkurencije. Svih 13 osiguravajućih društava Grupe Triglav pružaju dosljedne i na klijente usmjerene kompletne usluge, obezbjeđuju visoki standard tih usluga i razvijaju kako unutrašnje tako i vanjske prodajne mreže i strateški određene razvojne aktivnosti.

 

U skladu sa strateškim usmjerenjem na rast i razvoj Grupa Triglav postepeno povećava udio premije osiguranja fakturisane na tržištima van Slovenije. U 2017. godini on se povećao za 0,4 odstotna boda na 17,7 %. Udio zajedničke premije fakturisan na slovenačkom tržištu osiguranja iznosio je 76,8 %, dok je premija globalnog reosiguranja činila 5,5,% u strukturi ukupne premije. Na svim većim tržištima Grupe Triglav realizovan je rast premije. Na slovenačkom tržištu taj je rast iznosio 6 %, što se poklapa s rastom tržišta. Rast premije ostvarila su i sva tri slovenačka osiguravajuća društva u Triglav grupi. Na tržištima van Slovenije prosječni rast premije iznosio je čak 10 %. Najviši, i to 27 %, bio je u Srbiji, a u Hrvatskoj je iznosio 9 % te u Bosni i Hercegovini 7%. U Crnoj Gori je premija ostala negdje na nivou prethodne godine dok se na makedonskom tržištu, koje čini 2 % udjela u ukupnoj premiji Grupe, spustila za 1 %.

 

Prinosi od investicija su niži, ali iznad očekivanih. Prema nerevidovanim podacima prinosi od investicija Grupe Triglav, ali bez prinosa investicija životnih osiguranika, koji preuzimaju investicioni rizik, niži su za 4 % u odnosu na 2016. godinu. Prinosi su pali manje od očekivanog, a određeni uticaj imali su i neki jednokratni događaji, kao što su to realizovane kapitalne dobiti. Investiciona politika Grupe Triglav u 2017. godini ostala je neizmijenjena. Grupa Triglav je aktivno prilagodila udjele pojedinih investicionih rangova, ali time se nije bitno izmijenila struktura ulagačkog portofolija.

 

Dobar nadzor troškova. Ukupni bruto operativni troškovi Grupe Triglav smanjeni su za 1 % u odnosu na prethodnu godinu. Zbog intenzivnih prodajno-marketinških i strateško razvojnih aktivnosti povećali su se operativni troškovi u osiguravajućem dijelu, no njihov je rast zaostajao za rastom premije. Udio troškova u fakturisanoj premiji smanjio se za 0,5 odstotna boda na 24,8 %.

 

Povoljan kombinovani količnik. Pogoršanje količnika šteta ublaženo je poboljšanim količnikom rashoda te je zbog toga vrijednost kombinovanog količnika na povoljnoj visini od 93,9 %. Planirana vrijednost iznosila je oko 95 %, što je ujedno i njegova dugoročna prosječna ciljana vrijednost.

 

Finansijski stabilitet, visoki kreditni rejtingi. Stabilan vodeći položaj na tržištu u Sloveniji i regionu, profitabilno i bezbjedno poslovanje te finansijska stabilnost Grupe Triglav potvrdile su obje agencije za kreditni rejting, S&P Global Ratings i A.M. Best. U 2017. godini opet su Grupi dale visoke kreditne rejtinge »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu. Visoki nivo finansijske stabilnosti Grupe Triglav potvrđuje i cjelokupni kapital, koji je povećan za 2 % (756,6 miliona eura) te povećanje bruto tehničkih rezervi Grupe Triglav za 3 % (2.732,2 miliona eura). Obje kategorije su garancija i osnov za uravnoteženo poslovanje i za obezbjeđivanje dugoročne bezbjednosti osiguranika Grupe Triglav.

 

Vodeća u Sloveniji i u regionu Adria.  Grupa Triglav ostaje čvrsto na vodećem mjestu u regionu Adria (20-odstotni udio), a tu poziciju zadržava i na svom najvećem, slovenačkom  tržištu (36-odstotni udio). U 2017. godini  poboljšala je svoj položaj na hrvatskom i srbijanskom tržištu, a na drugim je tržištima uglavnom sačuvala položaj, odnosno tržišni udio iz prethodne godine. Grupa Triglav ostaje strateški usmjerena na svoja postojeća tržišta, koja aktivno razvija. Svoj položaj jača pomoću organskog rasta, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje ni eventualna preuzimanja. U 2017. godini Grupa je osnivanjem novog osiguravajućeg društva ušla na makedonsko tržište životnih osiguranja, dok je na tržištu Bosne i Hercegovine prva ponudila dobrovoljno penzijsko osiguranje. Suosnivanjem društva Trigal postavila je regionalnu platformu namijenjenu investiranju u alternativna ulaganja.

 

Naglasci u razvoju u 2017. s aspekta strategije do 2020. Grupa Triglav je u svojoj strategiji 2017 – 2020 odredila svoj put u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće-finansijske grupacije, koja ostaje čvrsto na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu. U prvoj strateškoj godini aktivno je realizovala svih pet usmjerenja iz svoje strategije. To su sveukupni odnosi sa klijentima, digitalizacija i unutrašnje prestrukturiranje poslovanja, učinkovito upravljanje imovinom, razvijanje savremene kulture i angažovanih kadrova te očuvanje profitabilnosti poslovanja i povećavanje vrijednosti Grupe Triglav.

 

Klijenti su u centru svih aktivnosti Grupe Triglav. I u 2017. godini osiguranja Grupe Triglav ponudila su nove i poboljšane proizvode, koje su nadopunjavala svojim asistentskim uslugama. Na osnovu multikanalnog prodajnog pristupa na svim tržištima su jačali alternativni prodajni kanali, kao što su to banke, lizing kompanije i turističke agencije te web i mobilna prodaja. Na sektoru likvidacije šteta Grupa Triglav razvija nova tehnološka i procesna poboljšanja, koja su posljedica sve veće digitalizacije i uvođenja mobilnih usluga. Na nivou Grupe počele su se provoditi opsežne aktivnosti za uspostavljanje naprednog informatizovanog i inovativnog poslovnog okruženja Grupe. U razvojnim aktivnostima Grupa Triglav sarađuje sa startapima, akceleratorima i uvodi nove forme partnerske saradnje.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je o tome izjavio: »U 2017. godini postigli smo dobre rezultate, a naš poslovni rezultat je viši od planiranog. Visoki rast premija, dobar nadzor troškova i manje smanjenje prinosa od investicija od očekivanog pozitivno su utjecali na naše poslovanje u ovoj godini, koja je obilovala štetnim događajima. Uz to smo sačuvali vodeći položaj na tržištu u regionu i finansijsku stabilnost, što potvrđuju i visoki kreditni rejtingi »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Protekla godina bila je prva godina nove strategije kojom želimo našu grupaciju sa 118 godina dugom tradicijom prilagoditi izazovima budućnosti. Sve razvojne aktivnosti zacrtane u pet pravaca strategije počeli smo intenzivno provoditi. U nekim oblastima su već vidljivi rezultati, a kod zahtjevnijih projekata postavili smo dobre temelje za nastavak rada. Mi smo tim s više od 5 hiljada saradnica i saradnika u šest država, koje povezuju iste vrijednosti, vizije, poslanja i ciljevi. Zajedničkim snagama svi ćemo i dalje da nastojimo da ih uspješno ostvarimo.«

 

 

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav vodeće je slovenačko klasično osiguranje i matično društvo Grupe Triglav. Sastoji se od mreže s 12 područnih jedinica, 38 predstavništava, s brojnim prodajnim grupama i mjestima za sklapanje ugovora te s preko 660 predstavnika osiguranja po čitavoj Sloveniji. Ponuda uključuje sve vrste privatnih i imovinskih osiguranja, kao što su to osiguranja imovine i imovinskih interesa, automobilska, poljoprivredna, transportna osiguranja, osiguranja potraživanja te osiguranja za slobodno vrijeme i putovanja. Zaokruženu ponudu privatnih osiguranja čine svi oblici životnih, rentnih, penzijskih, zdravstvenih osiguranja i osiguranja za slučaj nezgode.

 

Grupa Triglav

Grupa  Triglav svojim znanjem, iskustvima i finansijskom moći već više od 117 godina opravdava povjerenje svojih klijenata, da će se najbolje pobrinuti za njihovu bezbjednost i budućnost. Ključni stubovi poslovanja su osiguravajuća djelatnost i upravljanje imovinom. Najveća osiguravajuća i finansijska grupa u regionu Adria te jedna od vodećih u jugoistočnoj Evropi posluje u šest država i na sedam tržišta te zapošljava više od 5.000 ljudi. Grupa Triglav zadržava čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja, što potvrđuju i upravo dobivene visoke ocjene boniteta »A« od strane dviju priznatih agencija za procjenu boniteta. Glavne vrijednosti društva su stručnost, bezbjednost, jednostavnost, odgovornost i savremenost, a poslanje je stvaranje bezbjednije budućnosti. Sa svojom vizijom teži ka dinamičkom razvoju novih načina poslovanja, koji su temelj odgovornog, dugoročnog razvoja, a istovremeno posluje profitabilno i bezbjedno. 

 

Ključni podaci o poslovanju Grupe Triglav

 u milionima EUR

 

2016.

Plan 2017.

2017.*

2017/2016.

Fakturisana bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja

936,0

oko 930

999,9

107

Neto prihodi od premija osiguranja

849,6

 

891,2

105

Fakturisani bruto iznosi šteta

606,0

 

642,2

106

Neto rashodi za štete

577,1

 

620,0

107

Bruto operativni troškovi

277,1

 

274,0

99

Bruto poslovni rezultat

95,1

između 70 i 80

84,4

89

Neto poslovni rezultat

82,3

 

69,7

85

Kombinovani količnik

92,91 %

oko 95%

93,87 %

101

Stanje bruto tehničkih rezervi na zadnji dan godine

2.660,8

 

2.732,2

103

Kapital na zadnji dan godine

744,3

 

756,6

102

Kapital vlasnika prevladavajućeg društva na zadnji dan godine

734,0

 

749,8

102

Neto profitabilnost kapitala

11,37 %

 

9,29 %

82

Neto profitabilnost kapitala vlasnika prevladavajućeg društva

11,48 %

 

9,34 %

81

Knjigovodstvena vrijednost akcije (u EUR)

32,28

 

32,98

102

Neto dobit po dionici (u EUR)

3,62

 

3,07

85

Broj zaposlenih na zadnji dan godine

5.046

 

5.151

102

*Nerevidirani podaci

Ključni podaci o poslovanju Zavarovalnice Triglav

u milionima EUR

 

2016.

2017.*

2017/2016.

Fakturisana bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja

593,1

622,0

105

Neto prihodi od premija osiguranja

509,8

522,1

102

Fakturisani bruto iznosi šteta

391,2

411,3

105

Neto rashodi za štete

350,7

376,3

107

Bruto operativni troškovi

164,5

167,7

102

Poslovni bruto rezultat

83,4

73,8

88

Neto poslovni rezultat

75,3

62,5

83

Kombinovani količnik

87,9 %

89,6 %

102

Stanje bruto tehničkih rezervi na zadnji dan godine

2.076,3

2.103,4

101

Kapital na zadnji dan godine

563,4

571,4

101

Neto profitabilnost kapitala

13,77 %

11,02 %

80

Broj zaposlenih na zadnji dan godine

2.335

2.285

98

*Nerevidirani podaci

Planirani podaci o poslovanju Grupe Triglav za godinu 2018.[1] /

u milionima EUR

 

2015.

2016.

2017.*

Plan 2018.

Poslovni bruto rezultat

102,5

95,1

84,4

80-90

Fakturisana bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja

919,1

936,0

999,9

više nego 1.000

Kombinovani količnik

92,8 %

92,9 %

93,9 %

oko 95 %

*Nerevidirani podaci[1] Izjava o ograničenju odgovornosti: Planirane vrijednosti za 2018. godinu baziraju se na prognozama, očekivanjima u vezi sa događajima i  okolnostima, kao i najavama kojima je grupacija raspolagala u vrijeme pripreme ovog plana. Stvarni rezultati, poslovanje i događaji mogu znatno oodstupati od onih koji su uzeti u obzir u planu. Zavarovalnica Triglav će u 2018. godini kod svakog objavljivanja privremenih rezultata Grupe Triglav grupe komentarisati planirani godišnji poslovni bruto rezultat Grupe Triglav.

 

 

Share on Google+